Poplatky

Poplatky

Zápisný poplatok

20€

Členský poplatok

15€

Poplatok za pripúšťacie povolenie (platí sa poradcovi chovu)

10€

Odporúčanie klubu k zápisu šteniat starších ako 9 týždňov

20€

Uzavretie "Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlena"

10€

Poplatky pre nečlenov klubu


100% príplatok

Číslo účtu Bulldog a mops klubu: SK93 0900 0000 0001 7363 4343