Členstvo v klube

Členstvo v klube

O členstvo v klube môžete požiadať formou prihlášky, ktorú si stiahnete a odošlete vypísanú na e-mail klubu bulldogamopsklub@gmail.com , alebo poštou na adresu tajomníka klubu.