Club Dog Cup

Club Dog Cup

Vyhodnotenie najlepšie ohodnotených jedincov členov Bulldog a mops klubu slovenského chovu na medzinárodných, národných, špeciálnych a klubových výstavách konaných na SR.

Body sa sčítavajú podľa podmienok SLOVAKIA DOG CUP. Keďže klubový víťaz sa v bodovaní neuvádza, na výročnej členskej schôdzi, konanej 17.10.2015, sa dohodlo, že sa Klubový víťaz bude rovnať bodovo Národnému víťazovi a Klubový víťaz mladých ako Národný víťaz mladých.