Dokumenty

Dokumenty

ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA

ŽIADOSŤ O PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE

ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO CHOVU 

PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS ŠTENIAT 

ZMLUVA PRE NEČLENOV KLUBU PRE POSKYTNUTIE CHOVATEĽSKÉHO SERVISU 

ŽIADOSŤ PRE UDELENIE KLUBOVÉHO ŠAMPIÓNA

ŽIADOSŤ O CHRÁNENIE REGISTROVANÉHO NÁZVU CHOVU - CHOVATEĹSKÁ STANICA

PREHĽAD TLAČÍV SLOVENSKEJ PLEMENNEJ KNIHY PSOV SKJ: https://unkk.sk/phpmenu.php?s=16