Sídlo klubu

Hraničiarska 18/A,851 10 Bratislava
e-mail: bulldogamopsklub@gmail.com tel.: + 421 907 511 856
Od 1.2.2024 ZMENA pri vybavovaní chráneného názvu chovu psov.

Žiadosť o chránenie názvu chovu - chovateľská stanica, sa od 1.2.2024 bude podávať priamo na sekretariát SKJ. Viac informácií nájdete v Smernici - CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU PSOV zverejnenej na web stránke SKJ. Rovnako tam nájdete i tlačivo žiadosti pre jej vybavenie.

Viacej informácií nájdete na: https://skj.sk/sk/chovatelske-stanice-register/