SOPIANAE IMPERATOR Delon, nar.27.06.2011 SPKP:4228/12
Ocenenia: Oblastný víaz triedy mladých,1x CAJC
Otec: Frustyle NIKE KWEL   Matka: SOPIANAE IMPERATOR Daisy
Majitež: Ing. Krencsan Peter, 94135 Dubník 543
Tel. : 0905 272 013, mail.: pkrencsan@hotmail.com

spä